punishment methods

punishment methods
baudžiamieji metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bausmės būdų visuma netinkamam asmenybės elgesiui sulaikyti, šalinti, keisti. Bausmės skiriamos žodžiu, raštu, individualiai, visam kolektyvui arba pranešama tėvams. Baudžiamieji metodai gali būti nepritarimas, pastaba, papeikimas, įspėjimas, griežtas papeikimas su įspėjimu, norų nepatenkinimas, malonumų atėmimas, elgesio svarstymas kolektyve (kai nuomonės paskelbimas auklėtiniui padaro stiprų įspūdį, ir jis staiga keičia požiūrius bei elgesį), natūralūs padariniai pagal Z. Z. Ruso (kai baudžia patys daiktai ar įvykiai, pvz., tenka atlyginti už išdaužtą langą, padarytą žalą), nepatenkinamas elgesio vertinimas, prievarta (prieš individo valią jis verčiamas daryti tai, kas privaloma), izoliavimas (išskyrimas iš grupės, perkėlimas į kitą mokyklą, pašalinimas iš mokyklos). Baudžiamųjų metodų auklėjamasis poveikis veiksmingas tik tada, kai: 1) kaltasis pats laiko save kaltu; 2) bausmei pritaria aplinkiniai žmonės; 3) bausmė atitinka nusižengimo ar nusikaltimo laipsnį (nei per didelė (per sunki), nei per maža (per lengva); 4) taikoma saikingai (ypač pastabos, papeikimai); 5) bausmė skiriama oficialiai, rimtai, nesusierzinus. atitikmenys: angl. punishment methods vok. Strafmethoden rus. методы наказания

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Methods of Execution — For other senses of this phrase, see List of methods of capital punishment Methods of Execution Studio album by Brodequin Released 2004 Genre Brutal …   Wikipedia

  • Punishment — The old village stocks in Chapeltown, Lancashire, England For other uses, see Punishment (disambiguation). Punishment is the authoritative imposition of something negative or unpleasant on a person or animal in response to behavior deemed wrong… …   Wikipedia

  • punishment — /pun ish meuhnt/, n. 1. the act of punishing. 2. the fact of being punished, as for an offense or fault. 3. a penalty inflicted for an offense, fault, etc. 4. severe handling or treatment. [1250 1300; ME punysshement < AF punisement, OF… …   Universalium

  • Corporal punishment in the home — Legality of corporal punishment in the United States Legality of corporal punishment in Europe (and Turkey) …   Wikipedia

  • capital punishment — punishment by death for a crime; death penalty. [1575 85] * * * or death penalty Execution of an offender sentenced to death after conviction by a court of law of a criminal offense. Capital punishment for murder, treason, arson, and rape was… …   Universalium

  • Capital punishment — Death penalty and Death sentence redirect here. For other uses, see Death penalty (disambiguation) and Death sentence (disambiguation). Execution and Execute redirect here. For other uses, see Execution (disambiguation) and Execute… …   Wikipedia

  • Capital punishment in the United States — This article is about capital punishment in the U.S. as a general overview. For the federal government s capital punishment laws, see Capital punishment by the United States federal government. Part of a series on Capital punishment …   Wikipedia

  • Capital punishment in Japan — Part of a series on Capital punishment Issues Debate · …   Wikipedia

  • Capital punishment in Canada — Part of a series on Capital punishment Issues Debate · …   Wikipedia

  • Capital punishment in Singapore — Part of a series on Capital punishment Issues Debate · …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”